Daniol Fasting book; testimony by Zydia

daniel 350 pix

Briefie aan Christo Nel, Suret Morkel en die Touching Hearts leierskap.

Liewe Christo,

Eerstens wil ek net graag vir jou en Hetta ‘n groot dankie sê vir die saad wat julle ook in my lewe gesaai het.

Deur Suret Morkel se bediening het ek haar boekie ‘Daniel Fasting’ gelees.  Dit was net op die regte tyd deur ons Vader oor my pad gebring.  Terwyl ek die 40 dae vas gedoen het, het ek ook daagliks die 40 dae se gebede gebid saam met die teksgedeelte.  Ek wou vir jou dankie sê daarvoor, want ek het in my hart ervaar dit is net die regte skrif elke dag. 

Maar dis eers hierdie week dat ek regtig besef het watter deurbraak die Here vir my met hierdie gebede begin het.  Ek het klaargemaak met die 40 dae gebede net voor die naweek van 23 Mei.

Daardie naweek is ek na ‘n Touching Hearts kamp in Middelburg.  Heel waarskynlik ken jy die Touching Hearts bediening.  Dit is ‘n Heilige Gees bediening vir die restourasie van die Bruid.

Tydens die naweekkamp het ek bewus geraak van groot vrese waarvan ek nooit bewus was nie.  ‘n Week later het die Here vir my gewys wat al die vrese is wat my lewe beheer en ek was  vir ‘n week in ‘n groot donkerte as gevolg daarvan.  Daardeur het die Here my gelei na ‘n plek van totale oorgawe, waar ek besef het dit is net deur te vertrou op Sy ‘faithfulness’ dat ek hierdeur kan kom.  Ek kon ophou met al die dinge wat mens self probeer, om deur dit te kom, deur meer gebed, groter geloof, ens ens.  Dit is net God alleen wat my vrese kan wegneem deur Sy genade op die tyd wat Hy bestem.  Daarna gee die Here vir my meer skrif oor Sy ‘marriage covenant’ met sy gelowige kinders.

Op my pad na Touching Hearts die volgende oggend is daar die mooiste groot, vol reënboog in die lug, wat ook die covenant bevestig.  Tydens die bediening na die klas, gee die Here vir my skrif uit Hooglied, ‘n beeld van ‘n bos rooi rose, ‘n bruid met ‘n wit trourok op ‘n wit perd en ook ‘n ring as bevestiging van Sy ‘marriage covenant’ met my.  Dit was so wonderlik om  net die Here se liefde te ervaar en te weet Hy het dit lank vooruit beplan deur Sy Woord op die regte tyd oor my pad te bring.

Baie dankie hiervoor.  Ek is ons Hemelse Vader so dankbaar vir Sy liefde en Sy werk in my lewe.

Baie seën en liefde vir julle.  Zydia Ferreira

]]>